Herman de Jong en Cees Roest hebben samen met Johan Slof en Janienke Roelfsema demonstraties gegeven in de Kodokan Tokyo voor officials en docenten van de Kodokan, minister van sportzaken in Japan, vertegenwoordigers van All Japan Judo Federation en sportuniversiteit en een aantal topsporters (olympische medaillewinnaars).Cees en Herman demonstreerden het nage no kata, Janienke en Cees het katema no kate en Cees en Johan het time no kata. Na afloop was er gelegenheid voor discussie en informatieuitwisseling over Special Needs Judo (judo met een beperking). Het was een een fantastische bijeenkomst en een grote eer voor onze judoka's om deze demonstratie te mogen doen. Na afloop werd een statieportret gemaakt met alle aanwezigen.

Zaterdag 13 mei vanaf 9.00 uur organiseert Chi-Do het Univé Judotoernooi voor de eigen leden. Het wordt een gezellig en sportief toernooi voor alle leden van Chi-Do. Het vindt plaats in de dojo van Chi-Do en deelname is gratis.

Tijdens het toernooi wordt de Kuiperbokaal uitgereikt aan de judoka van Chi-Do die in positieve zin is opgevallen binnen de vereniging. Dit kan zijn op velerlei gebied, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, meehelpen bij trainingen, coaching tijdens wedstrijden, deelname aan wedstrijden, opleiding volgen voor scheidsrechter of trainer et cetera. Ook worden de beste verkopers van de Grote Clubactie en de banketstavenactie bekend gemaakt.

Opgave voor het toernooi kan bij wedstrijdsecretaris René Bultje via email of het toegestuurde deelnameformulier inleveren bij de trainer.

 

Herman en Cees hebben hun eerste bezoek afgelegd aan het Kodokan Judo Institute in Tokyo. Zij werden onverwachts ontvangen door de president van het Kodokan Haruki Uemura. Zij spraken samen met hun medereisgenoten Johan Slof en Janienke Roelfsema bijna een uur over de verschillen in visie op aangepast judo. Tijdens hun eerste training trokken zij veel bekijks. Ook hebben zij een les bijgewoond die werd gegeven aan kinderen. Vooral van de discipline tijdens de les was Herman erg onder de indruk. Donderdag 20 april organiseert het Kodokan voor alle Kodokanleraren en diverse genodigden een bijeenkomst waar Cees en Herman hun kata’s mogen demonstreren, met ruimte voor discussie over aangepast judo.

Op de laatste training voor hun judostage naar Japan zijn judoka’s Herman de Jong en Cees Roest uitgezwaaid door bestuur en leden van de Chi-Do. Onder leiding van trainer Richard Bel werd eerst een fanatieke training met veel grondtechnieken afgewerkt. Daarna was het woord aan secretaris Johan de Groot en voorzitter Ton van Zeijst. Zij memoreerden het uitzonderlijke doorzettingsvermogen van beide judoka’s wat heeft geresulteerd in een uitnodiging om naar het Kodokan Instituut in Japan te komen. Ondanks de handicap van Roest, hij heeft een dwarslaesie, hebben zij de mogelijkheden gezien om het katajudo voor valide judoka’s te vertalen naar katatechnieken die door hem kunnen worden toegepast. Met deze technieken werden zij in 2015 Nederlands Kampioen. Beide judoka’s zijn judoleraar, drager van de derde dan, en geven les in Roden, Marum en Drachten. Voor velen zijn zij een voorbeeld als het gaat om de mogelijkheden die judo biedt voor mensen met of zonder een beperking. Naast het geven van judolessen trainen zij op dinsdag- en donderdagavond samen met de senioren in de dojo van Chi-Do aan het Nijlandspark.

De stage is tweeledig: beide trainers gaan nieuwe technieken aanleren, welke zij weer kunnen overbrengen op hun leerlingen. Daarnaast zijn de Japanners zeer geïnteresseerd in de judotechnieken die Roest en de Jong hebben ontwikkeld voor de judoka’s met een beperking. Om de stage te bekostigen kregen zij van het bestuur van Judovereniging Chi-Do een cheque overhandigd. De stage wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Noordenveld, de Rabobank, IMDS en gebroeders Kok. Daarna bleef het nog lang gezellig in de kantine van de dojo aan het Nijlandspark.