Ledenvergadering:

De algemene ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats aan het einde van het seizoen. De uitnodiging wordt bekend gemaakt via de website.

Lotto:

Het is mogelijk om mee te doen aan de abonneelotto. Hierdoor ondersteunt U onze judovereniging. Voorwaarde is dat het verenigingsnummer op het opgavenformulier staat vermeld. Formulieren liggen in de dojo of zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

Het verenigingsnummer is 63831017.